RETOURNERING


Indien het geleverde produkt binnen een bedenktermijn van 14 dagen om welke reden dan ook niet aan verwachtingen of wensen voldoet, neem dan een kontakt met ons op om ons hiervan op de hoogte te stellen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan retournering verbonden:

 

  • De verantwoordelijkheid en ook de kosten over retournering zijn geheel voor rekening van de klant.

  • Het produkt moet binnen een retourtermijn van 14 dagen na een kontakt met ons geretourneerd zijn. De bovenvermelde bedenktermijn gaat in op de dag na de ontvangst van het produkt.

  • Er mogen geen gebruikssporen te vinden zijn bij het produkt.

  • Het produkt en de bijbehorende verpakking moeten compleet, onbeschadigd en in de originele staat geretourneerd worden.

  • Een kopie van zowel pakbon als faktuur moet meegestuurd worden met retourzending. Graag op deze kopieën vermelden dat het om een retourzending gaat.

  • Indien het produkt in orde is, wordt het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen een paar dagen teruggestort op de rekening van de klant. Indien er problemen zijn met terugstorting, dan wordt ervoor gezorgd dat het binnen een termijn van 14 dagen gebeurd is.

 

Het niet kunnen voldoen aan al deze voorwaarden betekent ook dat wij het volle recht hebben om te weigeren dit produkt terug te nemen. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de klant.